Alle nieuws

 • 06.06.2024

  Persbericht

  Buitensporige wachttijden in Brussel voor onderzoeken medische beeldvorming

  De Brusselse acute ziekenhuizen zijn verontwaardigd over de beslissing van minister Frank Vandenbroucke om geen enkel bijkomend MRI-toestel toe te kennen aan Brussel.


 • 04.06.2024

  Programmatie van het ziekenhuiszorgaanbod

  document

  Programmatie van het ziekenhuiszorgaanbod

  De programmatie van het ziekenhuisaanbod maakt het mogelijk om het zorgaanbod af te stemmen op de zorgvraag.

  pdfDocument downloaden

   

 • 05.03.2024

  Salon de la formation op 26 en 27 maart

  Bezoek de GIBBIS stand voor de zorgberoepen!

  Ben je op zoek naar een nieuwe job of een carrièreswitch? De zorgsector is op zoek naar nieuwe talenten voor allerlei zinvolle en werkzekere beroepen.

 • 20.11.2023

  Persbericht

  Memorandum GIBBISBrussel, op jouw gezondheid!

  Investeren in gezondheid: een politieke keuze

 • 15.11.2023

  Persbericht

  Brusselse en Belgische ziekenhuizen massaal in het rood

  Wanneer zal de overheid reageren?

  De jaarlijkse MAHA-studie van Belfius toont voor boekjaar 2022 een dramatische verslechtering van de financiële situatie van de Belgische algemene ziekenhuizen.

  Bijna 60% van de algemene ziekenhuizen ging in 2022 in het rood. Dit is een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Voor GIBBIS, die de Brusselse ziekenhuissector vertegenwoordigt, is dit de kroniek van een aangekondigde catastrofe. Een situatie die eerder vroeg dan laat een impact zal hebben op de kwaliteit van de zorg. Het is tijd om nu te handelen!

 • 10.11.2023

  Tekort aan zorgpersoneel

  Attractiviteitsplan 2023

  GIBBIS stelt 25 concrete acties voor in een attractiviteitsplan dat door al zijn leden wordt gedragen en dat tot doel heeft het huidige personeelstekort te bestrijden, het imago van de sector te verbeteren en de omkadering rond de patiënt te verhogen.

  Lees meer...

 • 16.10.2023

  Persbericht

  Het gezondheidszorgbudget 2024

  Reactie van GIBBIS

  Maandag heeft de Algemene Raad op voorstel van de federale Regering de begroting voor 2024 goedgekeurd. GIBBIS, de federatie van Brusselse zorginstellingen, verwelkomt de inspanningen die geleverd worden om het personeel in de gezondheidszorg te ondersteunen, maar betreurt dat er zo weinig middelen worden toegekend aan de ziekenhuizen, ondanks de precaire situatie waarin ze zich bevinden.

 • 04.10.2023

  Persbericht

  60% van de Brusselse algemene ziekenhuizen in rode cijfers
  Financiële gezondheid van ziekenhuissector in Brussel is verontrustend

  Volgens een analyse van GIBBIS, de federatie van Brusselse zorginstellingen, staat 60% van de Brusselse algemene ziekenhuizen in het rood en heeft de rest nog maar weinig marge. Deze verontrustende situatie brengt de Brusselse algemene ziekenhuizen in een moeilijke positie om kwaliteitsvolle zorg voor allen te blijven garanderen.  GIBBIS pleit voor maatregelen op korte termijn op het vlak van de snellere indexering van de financiële middelen, de energiekosten, het personeelstekort, de cyberveiligheid en de statutaire pensioenen.

 • 08.06.2023

  GIBBIS is verhuisd!

  GIBBIS verhuist!

 • 19.01.2023

  Persbericht

  Wintervirussen: ga niet meteen naar de spoed! 

  Ook al heeft de griep waarschijnlijk zijn piek bereikt, zijn COVID-19 en het respiratoir syncytieel virus nog steeds in omloop en de Brusselse ziekenhuizen die al enkele weken onder grote druk staan, blijven onder druk. 

  pdfHet persbericht downloaden

 • 16.12.2022

  Persbericht

  Karel Van De Sompel is de nieuwe Algemeen Directeur van GIBBIS.

  Vanaf 2 januari 2023 staat Karel Van De Sompel aan het hoofd van GIBBIS. Hij volgt
  Patricia Lanssiers op, die afgelopen november de Stichting tegen Kanker vervoegde.
  pdfHet persbericht downloaden

 • 24.11.2022

  Persbericht

  De rustoorden en centra voor dagverzorging bedreigd door sluiting van bedden vanaf 2024.

  pdfHet persbericht downloaden

 • 16.11.2022

  Persbericht

  GIBBIS doet een dringende oproep om de financiële gezondheid van de ziekenhuissector met zorg te behandelen.

  pdfHet persbericht downloaden

 • 05.10.2022

  Nota GIBBIS programmatie

  Programmatie van het ziekenhuiszorgaanbod: rekening houden met de Brusselse context

 • 06.09.2022

  Persbericht

  Verandering bij de directie van GIBBIS - Patricia Lanssiers verlaat haar functie.

  pdfHet persbericht downloaden

 • 21.06.2022

  Persbericht

  De Brusselse openbare en private ziekenhuizen bundelen hun krachten binnen GIBBIS om een kwalitatief zorgsysteem te verdedigen dat toegankelijk is voor iedereen.  

  pdfHet persbericht downloaden

  GIBBIS ConferencePresse Rainbow

 • 23.12.2021

  Persbericht

  23/12/2021: Ondertekening Sociaal akkoord voor de Brusselse non-profitsector 2021-2024 – Concrete maatregelen voor de werknemers in de non-profit

  pdfHet persbericht downloaden

 • 15.11.2021

  Persbericht

  Ziekenhuizen slaan alarm: zorgsysteem dreigt steeds meer ontwricht te geraken.

  pdfHet persbericht downloaden

 • 14.09.2021

  Nota GIBBIS - Covid Safe Ticket

  GIBBIS pleit voor de invoering van het COVID Safe Ticket in Brussel en voor de verplichte vaccinatie van het personeel in de zorginstellingen. GIBBIS vraagt ook om betrokken te worden bij de bepaling van de invoeringsmodaliteiten voor deze maatregelen in zijn instellingen.

  pdfLees hier het standpunt van GIBBIS

 • 13.07.2021

  Persbericht

  Belgische zorgkoepels vragen verplichting Covid-vaccinatie voor personeel in zorgvoorzieningen

  pdfHet persbericht downloaden

 • 19.05.2021

  Persbericht

  Statuut artsen-specialisten in opleiding
  Belgische ziekenhuizen tevreden met het bereikte akkoord.

  pdfHet persbericht downloaden

 • 24.03.2021

  Persbericht

  De Brusselse ziekenhuizen sluiten zich aan bij dit persbericht en vragen om concrete maatregelen.

  Na de mededeling van het Overlegcomité van afgelopen vrijdag (19 maart), sturen de ziekenhuisfederaties nu een boodschap naar de overheden.

  pdfHet persbericht downloaden

 • 29.01.2021

  GIBBIS gehoord in de Bijzondere Commissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers

  Op 29/01 werd GIBBIS gehoord in de Bijzondere Commissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers "belast met het onderzoek naar de aanpak van de COVID-19-epidemie door België". Patricia Lanssiers en Dieter Goemaere leggen aan de parlementsleden van de COVID-commissie uit hoe de sector van de Brusselse zorginstellingen de COVID-crisis tot nu toe heeft ervaren. Ze vragen aan de parlementensleden om zorg te dragen voor onze zorgsector. 
  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6760959301919002624
  http://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U1337&offset=5321#video
  http://www.dekamer.be/media/index.html?sid=55U1337&offset=18171

 • 28.01.2021

  LN24: uitzending over de gezondheidscrisis in de rustoorden

  In samenwerking met o.a. Katrijn Van Rossem, directrice van het Rustoord "Magnolia" te Jette (lid van GIBBIS): 28/01/2021 - Uitzending "Pour Info" (Franstalige uitzending).

  Katrijn Van Rossem LN24

 • 30.12.2020

  Gemeenschappelijke bericht van de federaties GIBBIS-santhea-UNESSA– Zorgnet

  2021, jaar van veerkracht.

  pdfLees het bericht van de federaties

 • 10.12.2020

  Persbericht

  GIBBIS organiseert ‘Welzijn - Workshops’ dankzij de financiële steun van het fonds voor solidaire zorg van de Koning Boudewijnstichting.

  pdfHet persbericht downloaden

 • 27.11.2020

  Gemeenschappelijke persbericht "GIBBIS-santhea-UNESSA– Zorgnet-Icuro"

  Gemeenschappelijke persbericht "GIBBIS-santhea-UNESSA– Zorgnet-Icuro" in aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag 27 november.

  pdfHet persbericht downloaden

 • 19.11.2020

  MAHA-Analyse 2020 en impact van COVID-19 - 26e editie

  MAHA-Analyse 2020 en impact van COVID-19 26e editie sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen in België Financiële steun essentieel om ziekenhuizen boven water te houden.

 • 29.10.2020

  Gezamenlijk persbericht GIBBIS, Santhea, UNESSA, Zorgnet-Icuro

  Crisis Covid-19: graag nu doortastende maatregelen!

  pdfHet persbericht downloaden

 • 27.10.2020

  Iriscare zoekt opnieuw vrijwilligers, ook voor in de ziekenhuizen

  Iriscare 01

  De tweede COVID-19-besmettingsgolf is een feit. Daarom zoekt Iriscare opnieuw vrijwilligers om de medewerkers van de Brusselse rust- en verzorgingstehuizen te ondersteunen, voor wie 2020 al bijzonder uitdagend is geweest. Nu breidt Iriscare zijn oproep uit naar de Brusselse ziekhuizen.

  Lees meer op de website iriscare.brussels

 • 23.10.2020

  Persbericht "GIBBIS-santhea-UNESSA"

  Persbericht "GIBBIS-santhea-UNESSA" na de aankondiging van de nieuwe maatregelen die het Overlegcomité op vrijdag 23 oktober heeft genomen.

  pdfHet persbericht downloaden

 • 10.07.2020

  Persbericht - Tweede COVID-19-golf

  Het is onze collectieve plicht om goed voorbereid te zijn op een tweede COVID-19-golf in de rusthuizen. Zullen een slechte methode en een slechte timing leiden tot een impasse?

  pdfHet persbericht downloaden

 • 07.07.2020

  Persbericht

  GIBBIS verwelkomt de aankondiging van de regering om 600 miljoen euro vrij te maken voor het personeel werkzaam in de gezondheidszorg.

  pdfDe persbericht downloaden

 • 01.07.2020

  «Quel avenir pour les maisons de repos?»

  Opinie/Carte blanche van Patricia Lanssiers en Christian Dejaer - Le Soir+.

  La crise du Covid aura eu le mérite de remettre le tabou de la fin de vie sous les feux de l’actualité. Quels moyens financiers et humains sommes-nous prêts à consacrer à ceux qui ne sont plus capables de vivre seuls, demandent dans une carte blanche Patricia Lanssiers et Christian Dejaer.

  Lees meer op Le Soir+
  pdfDownload de opinie in het Nederlands
  pdfDownload de opinie in het Frans

 • 25.06.2020

  Interview van Patricia Lanssiers in Le Journal du Médecin

 • 26.05.2020

  Persbericht

  Ondersteuning van het personeel van rustoorden (en verzorgingstehuizen): de "Welzijn"-Workshops van GIBBIS geselecteerd door het Fonds Dr. Daniël De Coninck (Koning Boudewijnstichting).

  GIBBIS is verheugd over de beslissing van de jury van het Fonds Dr. Daniël De Coninck om haar project "Workshops Welzijnvoor het personeel van haar rustoorden te selecteren en een bedrag van 27.000 euro toe te wijzen.

 • 26.04.2020

  Interview van Patricia Lanssiers in l'Echo

  Après l'épidémie, l'heure des choix pour les soins de santé.

  Lees het artikel in l'Echo

 • 25.04.2020

  Persbericht van de Eerste Minister Sophie Wilmès

  Coronavirus: België heeft z’n exitstrategie vastgelegd

  Lees meer

 • 16.04.2020

  «On a pris des mesures pour les maisons de repos, mais trop limitées»

  On a mis les maisons de repos en confinement dans l’espoir d’ainsi les préserver....
  13/04/2020 Le Soir - Interview van Katrijn Van Rossem

 • 01.04.2020

  Interview van Dieter Goemaere in "Le Journal du Médecin"

  JM ITV DieterGeomaere

 • 29.03.2020

  Interview van Dieter Goemaere op BRUZZ

  BRUZZ interview Dieter Goemaere

 • 14.02.2020

  Private en openbare ziekenhuizen kunnen eindelijk samenwerken in Brussel

  GIBBIS verheugt zich over de beslissing van de Brusselse regering om de reglementering over ziekenhuisnetwerken aan te passen.

  pdfHet persbericht downloaden

 • 15.01.2020

  Ouverture et dialogue, les clés pour transposer I'accord social

  Les fédérations sectorielles réaffirment leur volonté d'avancer et d'aboutir à des accords optimums pour tous pour ensuite s'attaquer à l’enjeu actuel majeur : le manque de personnel infirmier.

  Communiqué de presse commun GIBBIS santhea UNESSA - 15-01-2020

 • 25.10.2019

  Binnen een sereen klimaat, samen stappen zetten naar een kwaliteitsvolle patiëntenzorg

  Geconfronteerd met de acties die vandaag in de privéziekenhuizen worden gevoerd, benadrukken de federaties van de sector dat ze zich ten volle bewust zijn van de problemen in verband met het gebrek aan verzorgend personeel.
  Gezamenlijk persbericht GIBBIS-Santhea-UNESSA - 24 oktober 2019

 • 10.10.2019

  MAHA-studie 2019 - 25e editie sectoranalyse van de algemene en universitaire ziekenhuizen in België

  Minder ziekenhuizen in het rood, maar toestand blijft zorgwekkend.
  Voor de 25e keer op rij onderzoekt Belfius de financiële gezondheid van de algemene ziekenhuizen in België. Ook voor deze editie stelden alle ziekenhuizen in België (openbaar en privé) hun cijfers ter beschikking.
  2019.10.09 - Persbericht Belfius MAHA
  2019.10.10 -  Interview van D. Goemaere – bx1+

  Zie ook:

  2019.10.09 - Presentatie Persbericht MAHA
  2019.10.09 - Zorgnet-Icuro
  2019.10.10 - De Morgen - 2 artikelen
  2019.10.10 - De Standaard
  2019.10.10 - De tijd - 2 artikelen
  2019.10.10 - Het Laatste Nieuws


  2019.10.09 - Le Spécialiste - 3 articles
  2019.10.09 - Le Journal du Médecin
  2019.10.09 - Le Vif
  2019.10.09 - La Libre.be
  2019.10.10 - L'Echo
  2019.10.10 - Le Soir

 • 30.07.2019

  Réseaux Hospitaliers

  Réforme du paysage hospitalier : la loi de la jungle.
  La réforme hospitalière engagée depuis 2015 préconise la mise en réseau en 25 sites organisés autour d’hôpitaux de référence. Cette mesure serait pleine de bon sens si les hôpitaux n’avaient pas à entrer en concurrence les uns avec les autres…
  La libre Belgique 30.07.2019

 • 25.07.2019

  Akkoord van de Brusselse Regering

  Hieronder is het akkoord van de Brusselse regering ondertekend op woensdag 17 juli 2019.
  Akkoord van de Brusselse Regering

 • 15.07.2019

  GIBBIS : "We moeten investeren in de ziekenhuissector."

  Voor de verkiezingen van 26 mei publiceerde de federatie een memorandum gericht aan de politieke wereld. Patricia Lanssiers en Dieter Goemaere verkennen voor le Journal du Médecin de grote projecten en uitdagingen van de Brusselse ziekenhuissector.
  Lees het interview, in het Frans, van Patricia Lanssiers en Dieter Goemaere, gepubliceerd op 12 juli 2019.
  Le Journal du Médecin van 12/07/2019

   

 • 17.06.2019

  Brusselse week van de e-gezondheid

  Van 17 tot 21 juni vindt de Brusselse week van de e-gezondheid plaats, om Brusselse patiënten bewust te maken van het belang van het delen van hun medische gegevens langs het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  Dit netwerk verbindt alle Brusselse ziekenhuizen en ruim 10.000 zorgverstrekkers met elkaar en zorgt er zo voor dat de medische gegevens van patiënten langs elektronische weg gedeeld kunnen worden. Het Brussels Gezondheidsnetwerk is uiteraard verbonden met de andere regionale netwerken en is overal in België geldig. Vandaag zijn er 760.000 patiënten aangesloten en 31 miljoen documenten gepubliceerd, en dit op een beveiligde en 100 % vertrouwelijke manier. Sinds 2019 krijgen patiënten zelf ook toegang tot de inhoud van bepaalde documenten. Met dit initiatief krijgen artsen een globaal overzicht van de gezondheidshistoriek van de patiënten, die door de beschikbaarheid van deze informatie kunnen rekenen op een betere behandeling.
  Abrumet patient subs


   

 • 24.05.2019

  36e Congres Hospitals.be - 19.06.2019

  IN DE TOEKOMST OPTEREN VOOR EEN LAAGDREMPELIG OF EXCELLENT ZIEKENHUIS ?
  Wij herinneren u eraan dat de Belgische Vereniging van Ziekenhuizen (BVZ) u uitnodigt voor haar jaarlijks congres op 19 juni 2019 van 9u00 tot 17u00 in het Square Meeting Center te Brussel.
  We hebben net het volledig programma ontvangen.  Vergeet niet om in te schrijven.
  Programma en inschrijving

 • 01.04.2019

  De klinische netwerking - Publicatie van de wet van 28 februari 2019

  De wet van 28 februari 2019 tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft.
  Gelieve in bijlage een overzicht van de hoofdlijnen van de hervorming te willen vinden alsook de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  Focus: De klinische netwerking
  Publicatie BS

 • 18.02.2019

  Ziekenhuisnetwerken

  Groen licht van de Kamer
  Het wetsontwerp over de locoregionale ziekenhuisnetwerken is op 14/02/2019 goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer.
  Lees het persbericht

  pdfArtsenkrant 15/02/2019

 • 20.12.2018

  Beperking van de ereloonsupplementen

  De Europa Ziekenhuizen beperken als eerste Brussels Privéziekenhuis de ereloonsupplementen in privékamers tot maximaal 200%
  Persbericht
  Reportage BX1.be

 • 05.12.2018

  Je identiteitskaart, jouw sleutel tot zorg in het ziekenhuis: Breng ze altijd mee!

  Communicatiecampagne in de ziekenhuizen
  Communicatie
  Affiche

 • 16.11.2018

  Colloquium: Zorg en hospitalisatie thuis en in een instelling

  “1.5 lijn vergt overleg”
  De private zorginstellingen in Brussel pleiten voor een nieuw zorgniveau: een '1.5lijn', tussen de huidige eerste en tweede lijn. Een globale visie en overleg daarover zijn primordiaal, reageert topman van de FOD Volksgezondheid Pedro Facon.
  Vind het artikel  uit de Artsen Krant gepubliceerd op vrijdag 16 november.

 • 16.11.2018

  Colloquium: Zorg en hospitalisatie thuis en in een instelling: nieuwe oplossing door een andere kijk

  "Créer de nouvelles lignes ou sortir des tranchées ?"
  La fédération Gibbis a proposé, lors d’un colloque consacré aux soins à domicile, à dix orateurs de présenter des formules innovantes d’organisation alternative des soins, alliant soins à domicile et en institution.
  Lees meer

 • 06.11.2018

  Interministeriele Conferentie Volksgezondheid

  Op maandag 5 november 2018 vond de vierde Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2018 plaats.
  Persmedeling

 • 26.10.2018

  Magnolia op Bruzz

  In het kader van de syndicale actie als gevolg van de weigering van Femarbel tot het toekennen van de 3e bijkomende verlofdag in de ROB en de RVT, reeds geruime tijd toegekend binnen GIBBIS, heeft Bruzz Katrijn Van Rossem, directrice van Magnolia, geïnterviewd.
  Zie het interview

 • 15.10.2018

  MAHA-studie 2018: Sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen

  Financiële situatie van de algemene ziekenhuizen in België

  Met zijn MAHA-studie maakt Belfius al 24 jaar lang een analyse die de financiële situatie van de algemene ziekenhuizen onderzoekt. Voor het boekjaar 2017 namen alle Belgische algemene ziekenhuizen (privé en openbaar) deel aan de studie.
  De analyse geeft op deze wijze een zo volledig mogelijk beeld van de financiële evolutie die de sector de laatste jaren heeft doorgemaakt.
  pdfPersbericht Belfius Maha 2018

  Zie ook
  pdfPresentatie persconferentie MAHA 2018
  pdfDe Specialist - 5 artikelen.pdf
  pdfDe Standaard
  pdfDe Tijd
  pdfHet Nieuwsblad
  pdfZorgnet-Icuro

  pdfLe Journal du Médecin - 2 artikelen
  pdfLe Spécialiste - 4 artikelen.pdf
  pdfLe Soir
  pdfL'Echo

 • 25.09.2018

  Ziekenhuis-Jobday schrij u nu in!

  Informatica, boekhouding, onthaal, logistiek: een ziekenhuis telt meer dan 150 beroepen waarvan de meeste eigenlijk helemaal niet medisch zijn! Juist deze beroepen staan centraal op de " ziekenhuis-jobday " die het Tewerkstellingshuis en de gemeente Oudergem op 28 september organiseren.
  De jobdag vindt plaats tussen 10 en 14 uur in het Cultureel Centrum van Oudergem. Er zullen zes ziekenhuizen aanwezig zijn: Chirec, Saint-Luc, Erasmus, Iris Zuid, De Europa Ziekenhuizen en Sint-Jan.
  Lees meer...

 • 18.07.2018

  Patricia Lanssiers wordt op 1 januari 2019 de nieuwe Algemeen directeur van GIBBIS

  De raad van bestuur heeft mevrouw Patricia Lanssiers benoemd als Algemeen directeur van GIBBIS. Haar mandaat gaat in op 1 januari 2019. Ze volgt zo mijnheer Jean-Noël Godin op, die op 31/12/18 deze functie neerlegt.

  Persbericht

 • 18.07.2018

  Patricia Lanssiers wordt op 1 januari 2019 de nieuwe Algemeen directeur van GIBBIS

 • 25.06.2018

  Onze leden werden beloond tijdens de Connected Health Hospitals Awards

  Op 21 juni 2018 vond de 2de editie van de Connected Health Hospitals Awards.
  Zeven Brusselse ziekenhuizen werden beloond met een gouden award voor hun inspanningen bij het electronisch delen van gezondheidszorggevens.  U vindt meer info via deze link:
  http://didiergosuin.brussels/nl/nieuws/sante/connected-hospitals-health-awards-zeven-brusselse-ziekenhuizen-werden-beloond-met-een

 • 22.06.2018

  Prioritaire behoeften voor 2019: de FRZV hekelt een onvoldoende omkadering

  Interview van Dieter Goemaere, Coordinator van de groep algemene ziekenhuizen (GIBBIS) betreffende de Prioritaire behoeften voor 2019: de FRZV hekelt een onvoldoende omkadering
  pdfLe_Spécialiste_22-06-2018.pdf

 • 19.06.2018

  Week e-Gezondheid Brussels

  De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie organiseert van 18 tot 22 juni de week van de e-gezondheid.

 • 19.06.2018

  Réseaux : Gibbis satisfaite d’avoir été entendue

  Juste avant les vacances de Pâques, le Conseil des ministres a approuvé en première lecture l’avant-projet de loi relatif aux réseaux hospitaliers. GIBBIS se dit satisfaite que la dernière version des textes – bien que non encore définitive - ait apporté des réponses à certaines de ses demandes. Cela dit, en matière de gouvernance, la fédération hospitalière bruxelloise aurait préféré un texte plus proche de la situation actuelle.
  Retrouvez l'entretien de Marjorie Gobert et de Dieter Goemaere parue dans Le Spécialiste.
  pdfLe Spécialiste 19/04/2018

 • 16.05.2018

  Iriscare: de jongste telg in het Brussels sociaal landschap

  Op 14 mei 2018 hebben Rudi Vervoort, als Voorzitter van het Verenigd College en Guy Vanhengel, Didier Gosuin, Pascal Smet enCéline Frémault als leden van het Verenigd College het genoegen de operationele start aan te kondigen van de bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) Iriscare.

  Persmededeling

 • 02.05.2018

  Reformatie van het project 107: verchillende standpunten in Noord en Zuid

  Interview i.v.m. de Reformatie van het project 107 dat in Le Spécialiste van 26-04-2018 verscheen is: GIBBIS (Christian Dejaer)
  pdfLe Spécialiste 26-04-2018.pdf

 • 22.02.2018

  Netwerken: GIBBIS eist verduidelijking van minister De Block

  Terwijl de ziekenhuisfederaties in Wallonië zich de laatste tijd eerder discreet opstellen, heeft Gibbis in Brussel besloten volop deel te nemen aan het debat over de toekomstige netwerken, door een brief op te stellen aan minister De Block om bepaalde blijvende grijze zones op te helderen.
  Ontmoeting met Marjorie Gobert, juridisch coördinator en secretaris van de raad van bestuur van Gibbis.
  pdfLe Spécialiste 22/02/2018.pdf

 • 16.02.2018

  Netwerken: Onstaan van een ziekenhuisplatform in Brussel

  Op initiatief van de kabinetten en de Brusselse administraties, is er een ziekenhuisplatform onstaan in Brussel. Op 30 januari is dit platform voor de eerste keer bijeenkomen, en dit in het licht van IMC Volksgezondheid van 26 februari. De deelstaten zullen dan een feedback moeten geven over de stand van zaken.
  Zie het interview van Marjorie Gobert in Le Spécialiste van 16/02/2018

  Le Spécialiste 16-02-2016

 • 30.01.2018

  Inhuldiging van het nieuw ziekenhuis Delta

  Het nieuw ziekenhuis Delta van de groep CHIREC werd op zaterdag 27 januari 2018 ingehuldigd in aanwezigheid van hooggeplaatste personen uit de politiek en uit de gezondheids-, financiële en economische sectoren
  Le Soir
  La Dernière Heure
  BX1
  Healthcare
  Le Spécialiste

 • 30.01.2018

  Clinique Saint Luc 2025

  De Cliniques universitaires St-Luc hebben op dinsdagochtend hun zowel fysieke als virtuele transformatie onthuld die zij in de volgende jaren zullen ondergaan.
  La Libre
  L'Echo
  pdf18.01.24_La_Capitale_.pdf
  pdf18.01.24_Le_Soir_.pdf
  pdf18.01.24 Le Journal du Médecin

 • 24.01.2018

  GIBBIS: interview m.b.t. de bijzonderheid van de Brusselse netwerken

  ZIEKENHUISNETWERKEN VOOR BRUSSEL: Pleidooi voor duidelijkheid en vertrouwen.
  Zie het interview van Dieter Goemaere in de Hospitals.be (2018 / nr. 1)
  Samenwerken om kwalitieve, toegankelijke en betaalbare zorg aan te kunnen bieden? De Brusselse ziekenhuizen investiren al enkele decennia darin, met resultaat...

  pdfZiekenhuisnetwerken voor Brussel.pdf

 • 12.12.2017

  Verhuis van ziekenhuisactiviteiten - Cavell - Park Leopold - DELTA

  Tijdens het weekeinde van 9 en 10 december werden de hospitalisatiediensten van de klinieken Edith Cavell en Park Leopold verhuisd naar het nieuwe Delta Ziekenhuis in Oudergem.

  In de week na de verhuis zullen de twee Brusselse ziekenhuissites in medische centra worden omgeturnd en zullen ze van start gaan met hun poliklinische activiteiten.

  Om meer te weten over de verhuis (raadplegingen, hospitalisatie, telefoonnummers, ...)
  http://chirec.be/uploaded/delta_transfert_activites/verhuis_van_ziekenhuisactiviteiten_cav-cpl-del.pdf

 • 20.11.2017

  Impossible de réussir les "107 adultes" sans un coup de pouce du Fédéral

  Interview i.v.m. de netwerken 107 dat in Le spécialiste van 16.11.2017 verschenen is: Christian Dejaer, GIBBIS
  Le_spécialiste_107_16-11-2017.pdf
 • 25.10.2017

  Hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in Brussel

  Conferentie 23 oktober 2017 Gibbis/ING (Voorstelling door Christian Dejaer)
  pdfVoorstelling door Christian Dejaer.pdf
   

 • 04.10.2017

  Maha-studie 2017: Sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen

  Financiële situatie van de algemene ziekenhuizen in België

  Belfius maakt al 23 jaar lang een analyse die de financiële situatie - in ruime zin - van de algemene ziekenhuizen onderzoekt via de Maha-studie (Model for Automatic Hospital Analyses).
  Voor het boekjaar 2016 nam 97% van de algemene ziekenhuizen (privé en publiek) deel aan de studie. Deze analyse geeft dus een volledig beeld van de evolutie die de sector de voorbije jaren (2013-2016) heeft doorgemaakt.
  pdfPersbericht Belfius-Maha 2017
  Zie ook

  pdfDe Tijd .pdf
  pdfDe Morgen .pdf
  pdfHet Laatste Nieuws .pdf
  pdfDe Artsenkrant .pdf
  Kanaalz.knack-Interview van Dieter Goemaere

  pdfPrésentation MAHA 2017 - Rétrospective.pdf
  pdfLe Soir .pdf
  pdfL'Echo .pdf

 • 03.10.2017

  Gehospitaliseerde senioren lijden vaak aan ondervoeding

  In bijlage vindt u een video inzake ondervoeding : Silva medical op het journaal van RTL info.
  Vidéo Dénutrition : Silva medical au journal RTL info

 • 03.10.2017

  Le Spécialiste 21.09.2017

  ZIEKENHUISNETWERKEN: WELKE ZIJN DE EISEN VAN DE ZIEKENHUISFEDERATIES?
  Zie het interview van Dieter Goemaere verschenen in de Spécialiste van 21-09-2017

  De volgende vergadering van de overleggroep over de hervorming van het ziekenhuislandschap zal plaatsvinden op 11 oktober.
  De Spécialiste is gaan peilen bij de ziekenhuisfederaties door hen te vragen welke grote principes zij denken te verdedigen.

  pdfLe Spécialiste .pdf

   

 • 12.07.2017

  Open brief aan de federale regering “Vraag ons niet om te kiezen tussen de verbetering van de arbeidsomstandigheden en het behoud van de werkgelegenheid in de ziekenhuizen”

  Drie ziekenhuisfederaties (GIBBIS/santhea/Unessa) hebben vandaag een open brief verzonden aan de leden van de federale regering. Deze open brief benadrukt de voorwaarden waaraan zeker voldaan moet worden om een sociaal akkoord voor de federale gezondheidssector te kunnen afsluiten. De brief is een reactie op het persbericht van 5 juli van de Vice-Premier Peeters en Minister De Block. Persbericht 5 juli 2017.

  pdfOpen Brief GIBBIS Santhea UNESSA

 • 23.06.2017

  Congres BVZ 22 06 2017 in verband met de ziekenhuisnetwerken : GIBBIS verduidelijkt de Brusselse specificiteit en de standpunten van de ziekenhuizen van het Gewest

  Tijdens het congres van de Belgische Vereniging van Ziekenhuizen heeft Dieter Goemaere, coördinator van de algemene ziekenhuizen van GIBBIS, uitgebreid kunnen terugkomen op de Brusselse specificiteit waar rekening mee moet gehouden worden bij de oprichting van de ziekenhuisnetwerken en heeft hij de standpunten van de Brusselse ziekenhuizen aan de 350 deelnemers kunnen meedelen.

  pdfHierbij vindt u zijn presentatie

  thumb IMG 20170622 121840thumb IMG 20170622 121840thumb IMG 20170622 121840thumb IMG 20170622 121840thumb IMG 20170622 121840thumb IMG 20170622 121840

 • 14.06.2017

  De Specialist 08.06.2017

  Réseaux - Gibbis plaide pour de la souplesse pour un "one shot" réussi.

  In bijlage vindt U een persbericht over de netwerken
  pdfLe Specialiste 08.06.17

 • 10.05.2017

  De gevierde vooruitgang van e-gezondheid te Brussel

  14 Brusselse ziekenhuizen krijgen Connected Hospitals Health Award.

  Gelukwensen aan onze leden die een Award in een of andere categorie hebben verkregen!

  Download hier het artikel van de Artsenkrant – door Vincent Claes
  pdfNL artikel
  pdfFR artikel

  thumb 3182   3219   thumb 3028   thumb DSC3442   thumb DSC3272 2   thumb DSC3280   thumb DSC3317   thumb DSC3473 

 • 23.04.2017

  Week e-gezondheid.brussels 24 - 28/4/2017

  Start van de Week van de E-gezondheid in Brussel! De toekomst van de geneeskunde gaat over e-gezondheid.

  Week van de e-gezondheid - minister Guy Vanhengel

 • 07.04.2017

  Persbericht

  Reactie van GIBBIS bij de verklaringen van de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit.

  pdfPersbericht downloaden

 • 21.03.2017

  GIBBIS in de pers

  «L’heure des premiers licenciements a sonné».

  “De artsenkrant" (15/03/2017 - n°2487) heeft een artikel gepubliceerd dat de uitspraken van onze Coördinator Algemene ziekenhuizen, Dieter Goemaere, herneemt, betreffende de visie van de Brusselse ziekenhuizen over de besparingsmaatregelen opgelegd door minister De Block. U vindt het artikel hieronder terug.


  pdfGibbis_-_JDM2487-004.p1.pdf

 • 21.02.2017

  GIBBIS in de pers

  Les hôpitaux bruxellois prêts à s'engager dans les réseaux hospitaliers.

  “De Specialist” heeft onze Coördinator van de Algemene ziekenhuizen, Dieter Goemaere, geïnterviewd i.v.m. de visie van de Brusselse ziekenhuizen op de netwerkvorming. Hierbij vindt u het interview.

  pdfLe Specialiste N° 99

 • 07.02.2017

  Een nieuwe federatie

  Op woensdag 18 januari hebben de CBI (Coördinatie van Brusselse Instellingen voor Welzijnswerk en Gezondheidszorg) en het VPZB (Verbond van de Private Ziekenhuizen van België) officieel de fusie aangekondigd van hun Brusselse activiteiten in de schoot van GIBBIS. Die afkorting staat voor Gezondheidsinstellingen Brussel Bruxelles Institutions de Santé.

 • 27.12.2016

  Persbericht

  Totstandkoming van een nieuwe federatie van brusselse gezondheidsinstellingen: GIBBIS

  De CBI (Coördinatie van Brusselse Instellingen voor Welzijnswerk en Gezondheidszorg) en het VPZB (Verbond van de Private Ziekenhuizen van België) kondigen  de fusie aan van hun Brusselse activiteiten. Sinds 1 januari 2017 zijn die verenigd in de schoot van een nieuwe federatie onder de naam GIBBIS. Die afkorting staat voor Gezondheidsinstellingen Brussel Bruxelles Institutions de Santé.

  Naar het persbericht

RSS (RIZIV)

Zorgverleners: vul uw gegevens aan op ProGezondheid We roepen alle zorgverleners, met of zonder RIZIV-nummer, op om hun gegevens aan te vullen op ProGezondheid, het portaal van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid. Zo kunnen we optimaal communiceren en snel coördineren in het geval van een nieuwe crisis. Zorgverleners zonder RIZIV-nummer kunnen vanaf nu hun werkadressen beheren via een module waarin hun gegevens grotendeels vooraf zijn ingevuld, dankzij de kruising met gegevens uit andere databanken.
« Stap voor stap, weer op weg naar werk » : We herlanceren onze campagne over terug aan de slag gaan tijdens arbeidsongeschiktheid Opnieuw aan het werk gaan kan ingewikkeld en intimiderend lijken voor iemand in arbeidsongeschiktheid. Daarom lanceerden we eind 2023 een communicatiecampagne op sociale media over de verschillende mogelijke manieren om terug aan het werk te gaan voor mensen die meer of minder dan een jaar in arbeidsongeschiktheid zijn én die opnieuw aan het werk willen. Op 23 mei herlanceren we deze campagne.
Werk is een tastbaar en belangrijk element dat een positieve bijdrage kan leveren aan het genezingsproces. Ons doel is Read More
60 jaar RIZIV: onze bakens voor de toekomst In 2024 viert het RIZIV 60 jaar engagement voor gezondheid en sociale zekerheid. Dit jaar is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de instelling, die zes decennia van vruchtbare samenwerking met partners en medewerkers weerspiegelt. Terwijl het verleden gevierd wordt, is het ook een moment om naar de toekomst te kijken, vastberaden om de missie van het RIZIV met nog meer toewijding en innovatie na te streven.
Spreek erover: we lanceren 2de golf van onze campagne Minstens 1 Belg op de 4 heeft in zijn leven psychische problemen. Voor hen is het belangrijk om erover te praten voordat deze negatieve gevoelens zich nestelen en de psychische problemen verergeren. Veel mensen ervaren echter drempels (financieel, maatschappelijk…) bij het zoeken van de juiste behandeling. Daarom lanceerde het RIZIV op 11 maart 2024 een nationale campagne gericht op de voordelen en het aanbod van geconventioneerde eerstelijnspsychologische zorg. Op 13 mei 2024 lanceren we een tweede golf van deze campagne. Read More