18 juli 2018

De raad van bestuur heeft mevrouw Patricia Lanssiers benoemd als Algemeen directeur van GIBBIS. Haar mandaat gaat in op 1 januari 2019. Ze volgt zo mijnheer Jean-Noël Godin op, die op 31/12/18 deze functie neerlegt.

Patricia Lanssiers, 56 jaar oud, heeft aan de Université Libre de Bruxelles het diploma behaald van Master in de Farmaceutische Wetenschappen. Gedurende ruim 30 jaar heeft ze bij verschillende innoverende farmaceutische bedrijven een reeks nationale en internationale leidinggevende functies vervuld, o.a. als Managing Director bij Eli Lilly in België, Portugal en Nederland.

De rode draad doorheen haar carrière is haar passie voor gezondheidszorg en meer bepaald voor het welzijn van de patiënt.

Twee jaar geleden heeft Patricia Lanssiers haar eigen consultancybedrijf opgericht. Zo stelt ze haar competenties verworven tijdens haar carrière ten dienste van zowel openbare als privé-organisaties.

De Vrije Universiteit Brussel heeft Patricia Lanssiers de titel van University Medical Campus fellow verleend. Ze bekleedt niet-uitvoerende mandaten bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde en United Fund for Belgium.

Patricia Lanssiers: “Ik ben zeer blij dat ik de ploeg van GIBBIS kan vervoegen en kan bijdragen tot het succes van deze federatie, waarvan ik de menselijke en professionele waarden deel.”

Dokter Patrick Gérard, Voorzitter van GIBBIS : “Mevrouw Patricia Lanssiers verenigt een sterke strategische visie in zich met een openheid van geest en het vermogen om professionele netwerken en efficiënte samenwerkingsverbanden uit te bouwen. Met haar kwaliteiten heeft ze het ideale profiel om GIBBIS te bevestigen als de vertegenwoordiger bij uitstek van de private social profit gezondheidsinstellingen in Brussel. Om haar nieuwe opdracht uit te voeren, zal ze kunnen steunen op de talenten van een performante ploeg en de actieve betrokkenheid van de raad van bestuur.”

Tijdens de overgangsperiode tot 31 december e.k., zullen de heer Jean-Noël Godin en mevrouw Patricia Lanssiers samen haar komst aan het hoofd van GIBBIS voorbereiden.

“Ik wil”, zo besluit Dokter Patrick Gérard, “Jean-Noël Godin nu al danken voor het uitstekende werk dat hij gedurende bijna 20 jaar bij het VPZB heeft verricht en ook bij de algemene directie van GIBBIS, waarvan hij één van de belangrijkste architecten is geweest.”


PatriciaLanssiers w

Foto (R.V.) van mevrouw Patricia Lanssiers


Contactpersoon
Marjorie Gobert
Verantwoordelijke Communicatie GIBBIS
marjorie.gobert@gibbis.be