Directiecomité

 • Team Foto 1
  Karel Van De Sompel
  Algemeen directeur
  M 0499 96 35 37

  M 0499 96 35 37

  Karel Van De Sompel

  Algemeen directeur
  Voor meer informatie over zijn loopbaan, verwijzen we naar ons persbericht van 16/12/2022:

  Vanaf 2 januari 2023 staat Karel Van De Sompel aan het hoofd van GIBBIS.

  Karel Van De Sompel, afgestudeerd als master in de fysiotherapie aan de KULeuven, heeft zijn hele loopbaan voor de zorg gewerkt, meer bepaald voor de farmaceutische sector. Gedurende meer dan 30 jaar was hij aan de slag bij Pfizer, zowel in België als op internationaal niveau (Canada, Duitsland, Engeland, Frankrijk). Hij oefende verschillende functies uit, en was de laatste tien jaar Algemeen Directeur voor België en Luxemburg. Hij was eveneens de Voorzitter van de Raad van Bestuur van pharma.be en lid van de Raad van Bestuur van de Health Science & Technology Group (HST). Gedurende zijn carrière volgde hij verschillende opleidingen in marketing en leadership, onder andere aan het INSEAD.

  “Dankzij zijn jarenlange ervaring zal hij snel de uitdagingen van de zorgsector onder de knie krijgen om zo onze leden te vertegenwoordigen en hun waarden te verdedigen. Onze leden zijn zowel ziekenhuizen als actoren in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. De managementskills van Karel zullen ook erg nuttig zijn, gezien de Federatie sterk aan het groeien is sinds de komst van onder meer 7 nieuwe Brusselse ziekenhuisleden in 2022”, aldus Guy Vanhengel, Voorzitter van het Bestuursorgaan van GIBBIS.

  Karel Van De Sompel vult aan: “Ik ben erg blij om een Federatie in volle groei te vervoegen, waarvan het hoofddoel is om ervoor te zorgen dat alle patiënten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzorgd worden, toegang hebben tot kwalitatieve zorg. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat de zorgsector onmisbaar is, maar ook kwetsbaar. Als nieuwe Algemeen Directeur van GIBBIS wil ik, samen met het hele team, constructieve voorstellen formuleren om zo te streven naar een kwalitatieve en toegankelijke zorgverlening en een aangename werkomgeving voor het
  zorgpersoneel.”
 • Team Foto 2
  Marjorie Gobert
  Directrice & Secretaris-generaal - Coördinatrice groep Instellingen voor ouderen en andere innovatieve zorgvormen
  M 0478 28 13 74

  M 0478 28 13 74

  Marjorie Gobert

  Directrice & Secretaris-generaal - Coördinatrice groep Instellingen voor ouderen en andere innovatieve zorgvormen
  Marjorie Gobert is Secretaris-generaal bij GIBBIS. Ze is bedrijfsjuriste sinds 2002, licentiaat in de rechten aan de ULB (1998) en titularis van een diploma van bijkomende studies in criminologie aan de KUL (1999). Na een eerste beroepservaring aan de balie van Brussel, werd ze juridisch adviseur en ziekenhuis-ombudsvrouw bij een groot Brussels ziekenhuis (2000-2005). Daarna ging ze in 2005 naar de farmaceutische sector en pharma.be, waar ze juridisch adviseur en secretaris-generaal was tot in 2014. Daarna ging ze aan de slag bij de federatie (eerst VPZB, daarna GIBBIS).

  Door haar beroepspraktijk heeft ze zich gespecialiseerd in het algemeen gezondheidsrecht en meer bepaald in ziekenhuismateries zoals de erkenning, accreditatie, relaties tussen artsen en beheerders, overheidsopdrachten, enz. Ze heeft zich ook gespecialiseerd in sociale kwesties. Zij neemt verschillende mandaten waar binnen de Brusselse of Federale gezondheidsinstellingen of commissies.

  Sinds 1 januari 2017 is Marjorie Gobert de coördinatrice van het juridisch team en sociale betrekkingen. Ze is ook de Communicatieverantwoordelijke (pers) en Secretaris van de raad van bestuur van de vzw GIBBIS. Ze is eveneens de coördinatrice van de Groep Instellingen voor ouderen en andere innovatieve zorgvormen.
 • Team Foto 3
  Dieter Goemaere
  Directeur Ziekenhuizen & Chief economist
  M 0477 24 91 61

  M 0477 24 91 61

  Dieter Goemaere

  Directeur Ziekenhuizen & Chief economist
  Dieter Goemaere is gediplomeerd in handelswetenschappen. Hij vervoegde het VPZB-team in 2005. Van 2013 tot 2019 verdeelde hij zijn tijd tussen de federatie en zijn functie als hoofd van de financiële afdeling van het ziekenhuis SILVA medical. Hij houdt zich bezig met ziekenhuisaangelegenheden in de brede zin en heeft zich gespecialiseerd in de verschillende financieringssystemen van de zorginstellingen, in het bijzonder het Budget van Financiële Middelen (BFM), de investeringen en de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Hij wordt in de sector erkend als een van de beste specialisten in het BFM.

  Hij bekleedt verschillende mandaten in de Brusselse en federale gezondheidsinstellingen en commissies, waaronder die van voorzitter van de adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg bij de GGC.

  Momenteel is Dieter Goemaere directeur ziekenhuizen en chief economist bij de vzw GIBBIS.

Coördinatoren

 • Team Foto 4
  Edward Van Rossen
  Coördinator Geestelijke Gezondheidszorg
  M 0485 94 93 62

  M 0485 94 93 62

  Edward Van Rossen

  Coördinator Geestelijke Gezondheidszorg
  Eind juli 2022 startte Edward Van Rossen als coördinator van de groep Geestelijke Gezondheidszorg van GIBBIS.

  Hij is titularis van een Master in de psychologie van de Katholieke Universiteit Leuven. Naast enkele jaren in de academische sector, deed Edward Van Rossen vooral ervaring op rond belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering. Hij was onder meer actief als expert gezondheidszorg van UNIZO en de Federatie Vrije Beroepen, als directeur van de Psychologencommissie en als vicevoorzitter van EFPA, de Europese federatie van psychologen.

  De rode draad doorheen zijn carrière is zijn passie voor de gezondheidszorg en meer bepaald de samenwerking tussen diverse actoren en het versterken van de geestelijke gezondheidszorg. Hij wordt in de sector erkend als bruggenbouwer en voor zijn strategische en pragmatische aanpak van complexe dossiers. Hij neemt ook verscheidene mandaten op voor GIBBIS.
 • Team Foto 5
  Mathilde Coëffé
  Coördinatrice Algemene ziekenhuizen & Adviseur juriste
  M 0498 31 52 35

  M 0498 31 52 35

  Mathilde Coëffé

  Coördinatrice Algemene ziekenhuizen & Adviseur juriste
  In september 2018 heeft Mathilde Coëffé het team van GIBBIS vervoegd als adviseur expert - juriste. Aan de Université Catholique van Rijsel in Frankrijk (2006) heeft ze haar masteropleiding in de rechten behaald, ze is eveneens licentiaat in de rechten aan de VUB (2009) en is titularis van een diploma gespecialiseerde studies in het ziekenhuisbeheer aan de Ecole de Santé publique van de UCL (2007). Na een eerste beroepservaring als onderzoeksassistente aan de Ecole de Santé publique van de UCL gedurende twee jaar, is Mathilde advocaat geweest bij de Balie van Brussel en heeft ze bijna 10 jaar gewerkt bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Alzo heeft ze zich in deze materie gespecialiseerd en meer in het bijzonder in het ziekenhuisrecht.
  Mathilde houdt zich bezig met materies die verbonden zijn met het gezondheidsrecht in de brede zin van het woord (ziekenhuisrecht, rechten van de patiënt, uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, normen en erkenningen, eGezondheid, …) maar eveneens met de domeinen van het recht die een impact hebben op onze leden (overheidsopdrachten, wet op de vzw’s, BTW-wetgeving, privacy, ...).

  Sinds 1 januari 2022 vervult Mathilde eveneens de functie als coördinatrice van de groep “Algemene ziekenhuizen”.

Public affairs en externe communicatie

 • Team Foto 6
  Ariane van de Werve
  Verantwoordelijke public affairs & externe communicatie
  M 0486 17 33 26

  M 0486 17 33 26

  Ariane van de Werve

  Verantwoordelijke public affairs & externe communicatie
  Na haar studies communicatie (public relations) en management aan de Université de Namur, de Université Catholique de Louvain en de Hogeschool Gent, startte Ariane haar professionele carrière in een Brussels communicatiebureau waar ze gedurende vijf jaar een expertise ontwikkelde in persrelaties, externe communicatie en de organisatie van evenementen voor klanten uit verschillende sectoren (Europese verenigingen, Belgische en internationale private bedrijven).
  In 2013 stapte ze over naar een groot Brussels ziekenhuis om er de communicatieafdeling op te zetten en te beheren. Tijdens deze jaren was ze verantwoordelijk voor talrijke projecten in persrelaties, externe communicatie, digitale communicatie en interne communicatie in nauwe samenwerking met de interne teams en de verschillende netwerken en actoren van de Brusselse gezondheidszorgsector.
  In april 2023 vervoegde Ariane vervoegt GIBBIS als verantwoordelijke public affairs & externe communicatie.

Adviseurs

 • Team Foto 7
  Jürgen Rogge
  Adviseur ziekenhuissector
  M 0468 41 03 70

  M 0468 41 03 70

  Jürgen Rogge

  Adviseur ziekenhuissector
  Jürgen Rogge startte na zijn studies economie, zijn loopbaan in 1994 bij het Gemeentekrediet (nu Belfius) waar hij zich al snel specialiseerde in vermogensbeheer en private banking. Vanaf 2007 heeft hij een divers professioneel parcours achter de rug, zo was hij onder andere enkele jaren Operations en General Manager van Leica Geosystems Belux. Door de jaren ontwikkelde hij zich als een strategisch en projectmanager met een grote voorliefde voor de gezondheidssector en de precaire bevolking. Zo werkte hij mee aan de oprichting en ondersteuning van de VZW Voedselhulp Overijse. Tussendoor schoolde hij zich bij als Preventieadviseur.

  Echter pas wanneer hij in 2020 opgeroepen werd als crisis- en strategisch manager om de COVID-19-vaccinatie in goede banen te leiden in het Brussels Gewest, wist hij zeker dat zijn passie bij het ondersteunen en verbeteren van de gezondheidszorg ligt. Als adviseur voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zat hij wekelijks in overleg met GIBBIS en de Brusselse Ziekenhuizen en nam hij deel aan vele regionale en interregionale werkgroepen.

  Hij is in de zorgsector gekend als iemand die empathisch, efficiënt en pragmatisch te werk gaat, dit met een lange termijnvisie.

  Sinds maart 2023 ondersteunt Jürgen Rogge het team ziekenhuizen bij GIBBIS. Hij behandelt dossiers gelinkt aan de zorgsector in het algemeen, en aan de ziekenhuissector in het bijzonder. Hij vertegenwoordigt de federatie in verschillende overlegorganen en werkgroepen, vooral binnen de instanties van het RIZIV.
 • Team Foto 8
  Marion Vossen
  Adviseur sociale betrekkingen
  T 02 669 41 00

  T 02 669 41 00

  Marion Vossen

  Adviseur sociale betrekkingen
  Marion Vossen studeerde politieke wetenschappen aan de Facultés universitaires Saint-Louis. Na haar bacheloropleiding behaalde ze in 2014 een master internationale betrekkingen – afstudeerrichting diplomatie en conflictoplossing aan de UCL.
  Haar eerste werkervaring deed ze op als projectmedewerkster van de studiedienst binnen de Federatie van de socialistische mutualiteiten van Brabant (FSMB). Daarna werd ze adviseur bij Femarbel, de federatie van de private commerciële rusthuizen.
  Sinds november 2020 is Marion Vossen adviseur-expert sociale betrekkingen bij de vzw GIBBIS. Ze houdt zich voornamelijk bezig met de sociale onderhandelingen op federaal niveau voor de algemene en psychiatrische ziekenhuizen en bekleedt in dat kader ook verschillende mandaten, onder meer in het PC 330 en in de sociale fondsen.
 • Team Foto 9
  Nathan Burssens
  Adviseur jurist
  M 0497 50 24 05

  M 0497 50 24 05

  Nathan Burssens

  Adviseur jurist
  Nathan Burssens is een gedreven jurist met een passie voor gezondheidsrecht. Hij studeerde af als master in de rechten aan de Universiteit Gent in 2015 en startte zijn carrière als advocaat aan de Balie van Gent en vervolgens Brussel. Hij specialiseerde zich in het gezondheidsrecht in al zijn aspecten, met een bijzondere focus op het medisch aansprakelijkheidsrecht. Hij volgde verschillende bijkomende opleidingen om zijn kennis te verdiepen, waaronder Gezondheidsrecht en -Ethiek aan de Universiteit Antwerpen (2016), Evaluatie Menselijke Schade aan de Katholieke Universiteit Leuven (2022) en Informatietechnologie en Gegevensbescherming in de Gezondheidszorg aan de Universiteit Antwerpen (2023).
  Naast zijn werk als jurist, is Nathan ook docent aan SYNTRA WEST, waar hij lesgeeft over RIZIV-reglementering, gezondheidszorg en medische registratie aan studenten van de opleiding Medical Management Assistant.
  Sinds december 2022 maakt Nathan deel uit van het GIBBIS-team als adviseur jurist. Hij staat de leden van GIBBIS bij met juridisch advies en ondersteuning op het vlak van gezondheidsrecht, zowel voor ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, rustoorden als andere zorginstellingen.
 • Team Foto 10
  Kelly Mertens
  Adviseur Instellingen voor ouderen en innovatieve zorg
  T 0494 58 38 67

  T 0494 58 38 67

  Kelly Mertens

  Adviseur Instellingen voor ouderen en innovatieve zorg
  Kelly Mertens behaalde in 2014 haar bachelordiploma ergotherapie aan de Odisee Hogeschool. In 2019 volgde ze een bijkomende opleiding zorgmanagement aan de Erasmushogeschool Brussel. In 2021 behaalde ze een bijkomende kwalificatie in het beheer van zorginstellingen aan het CPSI (het “Centre De Formation Pour Les Secteurs Infirmier Et De Santé”).
  Haar eerste werkervaring deed ze op als ergotherapeut in rust- en verzorgingstehuizen en in een centrum voor dagverzorging. Tijdens de COVID-crisis werd ze directrice van een rust- en verzorgingstehuis in Brussel. De belangrijkste pijlers in haar beleid zijn de zorgkwaliteit, de levens- en arbeidsomstandigheden en de participatie van alle betrokken partijen.
  Sinds november 2023 maakt ze deel uit van het team van GIBBIS als adviseur voor de instellingen voor ouderen en innovatieve zorg.
 • Team Foto 11
  Marleen Loncke
  Adviseur economist
  T 02 669 41 00
  M 0477 90 04 72

  T 02 669 41 00
  M 0477 90 04 72

  Marleen Loncke

  Adviseur economist
  Marleen Loncke studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven. Tussen 2001 en 2024 was ze actief in de gezondheidssector, bij het dienstencentrum BNVTT die financiële, informatica- en payroll-diensten verzorgt voor een groepering van ziekenhuizen, rusthuizen, een medisch pediatrisch centrum en een kribbe.

  Ze startte er als financieel medewerkster, groeide door tot hoofd van de dienst 'Interne en beheerscontrole' om de laatste jaren de overkoepelende functie van financieel verantwoordelijke voor de Brusselse en Franstalige sites op te nemen.

  Deze ervaring en kennis wenst ze verder te ontwikkelen en in te zetten als adviseur economist binnen GIBBIS. Ze zal zich prioritair richten op de Brusselse stakeholders, met een specialisatie in de financiering van de werking van de rustoorden en de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en de financiering van de investeringen van alle zorginstellingen. Daarnaast zal ze inzetten op de ontwikkeling van tools voor data-supported decision-making.
 • Team Foto 15
  Céline De Greef
  Adviseur juriste & sociale betrekkingen
  M 0476 76 67 30

  M 0476 76 67 30

  Céline De Greef

  Adviseur juriste & sociale betrekkingen
  Céline De Greef behaalde in 2012 haar masterdiploma rechten aan de ULB. Daarna ging ze in 2013 aan de slag bij de Balie van Brussel waar ze haar specialiseerde in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Om haar expertise verder aan te scherpen, volgde ze een bijkomende masteropleiding sociaal recht aan de VUB (2014).
  In 2021 gaf ze daarnaast ook de inleidende cursus sociaal recht aan het IESSID (het Institut d'Enseignement supérieur social de l'information et de la documentation) in het kader van een vervanging.
  Céline vervoegde het GIBBIS-team in april 2022 als adviseur-expert juriste en sociale betrekkingen. Ze behandelt alle dossiers die gelinkt zijn aan het sociaal recht, alsook de sociale onderhandelingen op Brussels niveau. In dit kader bekleedt ze verschillende mandaten.
 • Team Foto 16
  Manon Pierrot
  Adviseur economist
  M 0476 63 02 04

  M 0476 63 02 04

  Manon Pierrot

  Adviseur economist
  Na in 2019 haar masterdiploma in de economische wetenschappen aan de ULB te behalen, startte Manon haar carrière als onderzoekster bij DULBEA (Département d’Économie Appliquée – Departement Toegepaste Economische Wetenschappen aan de ULB). Daar hield ze zich voornamelijk bezig met onderzoeksprojecten rond institutionele hervormingen in de gezondheidszorg in België.

  Manon vervoegde het GIBBIS-team in december 2023 als adviseur economist voor de ziekenhuissector. Ze houdt zich voornamelijk bezig met dossiers rond ziekenhuisfinanciering, in het bijzonder de financiering van de werkingskosten (Budget van Financiële Middelen, erelonen, enz.).

Vertaling en administratieve ondersteuning

 • Team Foto 12
  Catherine Cancio
  Directie assistente
  T 02 669 41 00
  M 0476 96 49 92

  T 02 669 41 00
  M 0476 96 49 92

  Catherine Cancio

  Directie assistente
  Na in juni 1991 haar bacheloropleiding als directieassistente te hebben afgerond, startte Catherine haar carrière in januari 1992 binnen de federatie (eerst VPZB, daarna GIBBIS). Als directiemedewerkster is zij de onmisbare contactpersoon voor de leden; ze waakt over het goed functioneren van GIBBIS en over de algemene organisatie (boekhouding, beheer van de VZW, administratieve opvolging van de statutaire organen). Ze ondersteunt eveneens de collega’s in hun dagelijkse taken.
 • Team Foto 13
  Céline Dubois
  Administratieve medewerkster
  T 02 669 41 00
  M 0472 92 27 55

  T 02 669 41 00
  M 0472 92 27 55

  Céline Dubois

  Administratieve medewerkster
  In december 2020 heeft Céline het team van GIBBIS vervoegt als vertaalster en administratieve medewerkster. Na haar studies in de Romaanse filologie en in het conferentietolken, werkte Céline als vertaalster, tolk en administratieve kracht voor verschillende bedrijven in de openbare en privésector. Haar hoofdtaak bij GIBBIS is het ondersteunen van de collega’s in hun dagelijkse taken (vertaling, projectondersteuning, administratieve backoffice, enz.).
 • Team Foto 14
  Nathalie Tans
  Administratieve medewerkster
  T 02 669 41 00
  M 0477 91 29 59

  T 02 669 41 00
  M 0477 91 29 59

  Nathalie Tans

  Administratieve medewerkster
  Nathalie studeerde Toegepaste Taalkunde aan de Erasmushogeschool in Brussel en behaalde in 1998 een master in Vertalen. Haar interesse in menselijke gedrag, communicatie en creatieve processen leidden haar naar de marketing- en communicatiesector, meer concreet naar verpakkingsontwerp en merkidentiteit. Als account- en projectmanager was Nathalie meer dan 20 jaar lang het eerste aanspreekpunt voor klanten, externe partners en interne teams.

  In 2023 besluit Nathalie haar hart te volgen en haar carrière een andere wending te geven, richting de sector van de social profit.

  Nathalie vervoegde GIBBIS in oktober 2023 als administratieve medewerkster en support voor de communicatie. Haar belangrijkste taken binnen GIBBIS zijn de ondersteuning van de collega’s in al hun opdrachten (communicatie, projectondersteuning, administratieve backoffice, vertalingen, enz.) en autonoom projectmanagement (informatiebeheer, enz.).

Photo équipe GIBBIS


Team

De thema's en onderwerpen die GIBBIS aanbelangen, vereisen een brede waaier aan vaardigheden, zowel een gespecialiseerde expertise als een transversale aanpak. Om zo goed mogelijk aan de behoeften van zijn leden te voldoen, heeft GIBBIS een directiecomité (DIRCO) onder leiding van Karel Van De Sompel, waar ook Marjorie Gobert en Dieter Goemaere deel van uitmaken.

Het DIRCO wordt dagelijks bijgestaan door drie coördinatoren (algemene ziekenhuizen – instellingen voor ouderen – geestelijke gezondheidszorg) en een reeks dynamische, tweetalige adviseurs met uiteenlopende en complementaire expertise. En niet te vergeten het onschatbare administratieve team dat alle collega’s ondersteunt.


GIBBIS