04 oktober 2023

60% van de Brusselse algemene ziekenhuizen in rode cijfers
Financiële gezondheid van ziekenhuissector in Brussel is verontrustend

Volgens een analyse van GIBBIS, de federatie van Brusselse zorginstellingen, staat 60% van de Brusselse algemene ziekenhuizen in het rood en heeft de rest nog maar weinig marge. Deze verontrustende situatie brengt de Brusselse algemene ziekenhuizen in een moeilijke positie om kwaliteitsvolle zorg voor allen te blijven garanderen.  GIBBIS pleit voor maatregelen op korte termijn op het vlak van de snellere indexering van de financiële middelen, de energiekosten, het personeelstekort, de cyberveiligheid en de statutaire pensioenen.

De inflatie- en energiecrisis, het nijpend tekort aan zorgpersoneel, de uitdagingen inzake cyberveiligheid en de statutaire pensioenen. Dit zijn slechts enkele van de factoren die de reserves van de Brusselse algemene ziekenhuizen in 2022 hebben aangetast. De gevolgen zijn duidelijk: 60% van de algemene ziekenhuizen eindigde 2022 in het rood, tegenover 30% in 2021. In totaal tekent de sector een verlies op van 14 miljoen euro, terwijl ze in 2021 nog een winst van 7,6 miljoen euro genereerde.  GIBBIS trekt dus aan de alarmbel en roept op tot maatregelen op korte termijn zodat de ziekenhuizen het hoofd boven water kunnen houden.

"Het is hoog tijd dat we zorgen voor de financiële gezondheid van de ziekenhuizen en voor onze zorgverleners als we de kwaliteit van de patiëntenzorg willen behouden en de ziekenhuizen tegelijkertijd wat ademruimte willen geven om te innoveren en de zorg van morgen te ontwikkelen” legt Dieter Goemaere, Chief Economist bij GIBBIS, uit.

Concreet vraagt GIBBIS:

1. Een correcte indexering van de erelonen van de zorgverstrekkers

GIBBIS vraagt dat de indexering van de erelonen correct wordt geanticipeerd. Momenteel wordt deze indexering met anderhalf jaar vertraging doorgevoerd, wat zwaar weegt op de financiën van de ziekenhuizen.

GIBBIS vraagt om een deel (4%) van de indexering die gepland is voor 1 januari 2024 al toe te kennen vanaf 1 oktober 2023 en om het indexeringssysteem te herzien, zodat het zo goed mogelijk de reële ontwikkeling van de inflatie volgt.

2. Steun om het hoofd te bieden aan de energiekosten. De steun die al verleend werd in de eerste helft van 2023 moet worden verlengd en versterkt

Vorig jaar besliste de federale regering om een compensatie van 80 miljoen euro toe te kennen aan de Belgische algemene ziekenhuizen voor de uitzonderlijke energiekost in de eerste helft van 2023. De reële meerkost voor 2023 werd geëvalueerd (enquête uitgevoerd door de ziekenhuisfederaties) en bedraagt 367 miljoen euro, wat dus een veel hoger bedrag is dan de 80 miljoen die bij wijze van compensatie werd toegekend.

GIBBIS vraagt om een bijkomend uitzonderlijk budget van 287 miljoen euro toe te kennen, om zo de meerkost in 2023 effectief te compenseren. GIBBIS pleit ook voor een structurele injectie vanaf 2024 om de hogere energieprijzen te compenseren. Tot slot vraagt GIBBIS ook om een structurele verlaging van de btw van 21% naar 6% voor de zorgsector, voor aardgas en voor elektriciteit. 

3. Een ondersteuning voor het tekort aan zorgpersoneel

De sector kampt met een tekort aan zorgpersoneel. GIBBIS pleit ervoor om op korte termijn de financiering van administratieve en logistieke ondersteuning in de zorgeenheden structureel te maken en te investeren in innovaties met bewezen meerwaarde om het dagelijkse werk van het zorgpersoneel te helpen verlichten. Voor België komt dit neer op een budget van 41 miljoen euro.

4. Een ondersteuning voor cyberbeveiliging en implementatie van de NIS2-normen

De Europese Unie erkent dat de ziekenhuissector essentieel is voor de toepassing van de NIS2-normen (informatiebeveiliging). België heeft tot oktober 2024 de tijd om de Europese NIS2-richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

GIBBIS vraagt om budgetten te voorzien voor de implementatie van deze NIS2-normen om zo de veiligheid van de gezondheidsgegevens te garanderen en de ziekenhuizen te beschermen tegen cyberaanvallen die het veilig delen van informatie en de zorgcontinuïteit ernstig in gevaar brengen. Volgens de Federale raad voor ziekenhuisvoorzieningen vergt dit een geschatte structurele investering van 130 miljoen euro alsook een eenmalige investering van 39,5 miljoen euro.

5. Een globale oplossing voor de pensioenen van het statutair personeel

In de openbare instellingen moeten de pensioenen voor het statutair personeel worden gedekt door een steeds kleiner aantal actieve statutaire werknemers. De openbare ziekenhuizen en de OCMW's die ze beheren, zijn niet langer in staat om de stijgende bijdragen te dragen.

De federale regering moet een globale oplossing vinden voor alle lokale overheden. De Federale raad voor ziekenhuisvoorzieningen raamt de noodzakelijke budgetinjectie op korte termijn op 203 miljoen euro.

04.10.2023


Persbericht Foto 1

Bron: analyse GIBBIS
Gegevens voor het boekjaar 2022 van de Nationale Bank van België – Cijfers beschikbaar voor 10 algemene ziekenhuizen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op een totaal van 13

Contact pers:
Ariane van de Werve – +32 486 17 33 26 – ariane.vandewerve@GIBBIS.be


pdfHet persbericht downloaden