Elke privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon die gevestigd of werkzaam is in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die een zorginstelling of -dienst uitbaat, die zich ertoe verbindt deel te nemen aan de verwezenlijking van het maatschappelijk doel en aan de promotie van de vzw en die onder één van de ledencategorieën valt, kan zich kandidaat stellen als lid.

De vereniging is samengesteld uit effectieve en toegetreden leden.

De effectieve leden zijn verdeeld over volgende categorieën:

  • De algemene ziekenhuizen (met drie subcategorieën: de private algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen, de openbare algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen , de universitaire ziekenhuizen)
  • De  instellingen en diensten geestelijke gezondheidszorg  (met twee subcategorieën: de bicommunautaire en de niet-bicommunautaire instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg)
  • De instellingen voor bejaarden en andere zorginstellingen en -diensten (met twee subcategorieën: de bicommunautaire en de niet-bicommunautaire instellingen voor bejaarden en andere zorginstellingen en -diensten)

De toegetreden leden zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuursorgaan worden toegelaten en die zich engageren om deel te nemen aan de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vzw.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Marjorie Gobert (Algemeen Secretaris) op 02 669 41 04 of marjorie.gobert@gibbis.be