Kunnen als lid tot de vereniging toetreden: zorginstellingen die hun zetel van bedrijfsuitoefening of -uitbating hebben in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vereniging bestaat uit effectieve en steunende leden.

  • De effectieve leden zijn onderverdeeld in ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, ROB/RVT, initiatieven van beschut wonen, voorzieningen met een RIZIV-overeenkomsten en een vereniging van thuisverzorging,
  • Steunende leden zijn, na aanvaarding door de Raad van Bestuur: natuurlijke of rechtspersonen die zich ertoe verbinden bij te dragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vereniging.

Meer info: