Memorandum 2023

Memorandum GIBBIS

Raadpleeg vanaf nu ons volledig memorandum of de samenvatting ervan via onderstaande links. GIBBIS blijft ter beschikking om verder uit te wisselen over zijn voorstellen. Raadpleeg het hier!

Veel leesplezier! 


Nieuws

Alle nieuws
 • 20 november 2023
  Persbericht

  Memorandum GIBBISBrussel, op jouw gezondheid!

  Investeren in gezondheid: een politieke keuze

 • 15 november 2023
  Persbericht

  Brusselse en Belgische ziekenhuizen massaal in het rood

  Wanneer zal de overheid reageren?

  De jaarlijkse MAHA-studie van Belfius toont voor boekjaar 2022 een dramatische verslechtering van de financiële situatie van de Belgische algemene ziekenhuizen.

  Bijna 60% van de algemene ziekenhuizen ging in 2022 in het rood. Dit is een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Voor GIBBIS, die de Brusselse ziekenhuissector vertegenwoordigt, is dit de kroniek van een aangekondigde catastrofe. Een situatie die eerder vroeg dan laat een impact zal hebben op de kwaliteit van de zorg. Het is tijd om nu te handelen!

 • 10 november 2023
  Tekort aan zorgpersoneel

  Attractiviteitsplan 2023

  GIBBIS stelt 25 concrete acties voor in een attractiviteitsplan dat door al zijn leden wordt gedragen en dat tot doel heeft het huidige personeelstekort te bestrijden, het imago van de sector te verbeteren en de omkadering rond de patiënt te verhogen.

  Lees meer...

 • 16 oktober 2023
  Persbericht

  Het gezondheidszorgbudget 2024

  Reactie van GIBBIS

  Maandag heeft de Algemene Raad op voorstel van de federale Regering de begroting voor 2024 goedgekeurd. GIBBIS, de federatie van Brusselse zorginstellingen, verwelkomt de inspanningen die geleverd worden om het personeel in de gezondheidszorg te ondersteunen, maar betreurt dat er zo weinig middelen worden toegekend aan de ziekenhuizen, ondanks de precaire situatie waarin ze zich bevinden.

 • 04 oktober 2023
  Persbericht

  60% van de Brusselse algemene ziekenhuizen in rode cijfers
  Financiële gezondheid van ziekenhuissector in Brussel is verontrustend

  Volgens een analyse van GIBBIS, de federatie van Brusselse zorginstellingen, staat 60% van de Brusselse algemene ziekenhuizen in het rood en heeft de rest nog maar weinig marge. Deze verontrustende situatie brengt de Brusselse algemene ziekenhuizen in een moeilijke positie om kwaliteitsvolle zorg voor allen te blijven garanderen.  GIBBIS pleit voor maatregelen op korte termijn op het vlak van de snellere indexering van de financiële middelen, de energiekosten, het personeelstekort, de cyberveiligheid en de statutaire pensioenen.

Plan d'attractivité 2023

Globaal attractiviteitsplan in 25 acties

Ontdek vanaf nu ons volledig attractiviteitsplan. Raadpleeg het hier!.

Veel leesplezier! 


Activiteitenrapport 2022

RA2022 homebanner NL

Nadenken over verandering 

Twee Franstalige humoristen zeiden ooit: “Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement”. 
Al onze activiteiten staan opgenomen in ons activiteitenrapport, raadpleeg het hier!

Veel leesplezier! 


animation

 

twitter

Volg ons op Twitter!

@GIBBIS_asbl_vzw

Leden

RSS (RIZIV)

Oproep voor ziekenhuizen: stel u kandidaat voor de overeenkomst voor transgenderzorg Het Verzekeringscomité wil de toegankelijkheid tot de zorg voor transgender personen verbeteren en wil de overeenkomst daartoe afsluiten met bijkomende centra. Ziekenhuizen kunnen zich kandidaat stellen om de overeenkomst af te sluiten en dus zo’n multidisciplinaire aanpak aan te bieden aan de patiënt.
Kanker en complexe slokdarm-en pancreaschirurgie: gestegen overlevingskansen na de bundeling van expertise sinds 4 jaar Een verlaging van de mortaliteit na 90 dagen na complexe slokdarm- of pancreaschirurgie: dit blijkt uit de vergelijking over periodes van 4 jaar voor en na de invoering van de overeenkomsten, die deze geavanceerde expertise samenbrachten in gespecialiseerde referentiecentra.
Positief dus voor de principes voor het bundelen van expertise, met als doel de verbetering van algemene kwaliteit van de zorgverlening in de Belgische ziekenhuizen en in het bijzonder het terugdringen van de postoperatieve sterfte. Voor zowel complexe slokdarmchirurgie als pancreaschirurgie toont Read More
“Stap voor stap, weer op weg naar werk”: communicatiecampagne over terug aan de slag gaan tijdens arbeidsongeschiktheid Opnieuw aan het werk gaan kan ingewikkeld en intimiderend lijken voor iemand in arbeidsongeschiktheid. Daarom lanceerden we een communicatiecampagne op sociale media over de verschillende mogelijke manieren om terug aan het werk te gaan voor mensen die meer of minder dan een jaar in arbeidsongeschiktheid zijn én die opnieuw aan het werk willen.Werk is een tastbaar en belangrijk element dat een positieve bijdrage kan leveren aan het genezingsproces. Ons doel is om met deze campagne de positieve vooruitzichten te benadrukken Read More
Laboratoria: herinvestering van 15% van het budget voor klinische biologie en beperking van supplementen voor patiënten vanaf 1 januari Vanaf 1 januari 2024 passen we de terugbetaling van de diensten geleverd door de klinische labo’s aan. We verminderen het budget met 15% . De vrijgekomen middelen, geschat op 223 miljoen euro, zullen aangewend worden om andere projecten in de gezondheidszorg te financieren. Deze hervorming kadert in de bredere ziekenhuishervorming.