Ter versterking van haar juridisch team en sociale betrekkingen, is GIBBIS momenteel op zoek naar een adviseur-expert jurist sociaal recht (m/v/x).

Binnen een team van multidisciplinaire deskundigen (economen, verpleegkundige, psycholoog, politieke wetenschapper, administratieve krachten) rapporteert het juridisch team aan de coördinatrice van het juridisch team - secretaris-generaal.

Functie

De deskundige is een expert sociaal recht. Hij/zij is evenwel ook geïnteresseerd in andere rechtsgebieden, met name het gezondheidsrecht in de ruime zin (bv. tewerkstelling binnen de gezondheidszorg).

Als adviseur-expert heb je o.m. volgende verantwoordelijkheden:

 • Bijdragen aan een juridische expertise van hoog niveau en aan het vergroten van de impact op de regelgeving door een sterke vertegenwoordiging en wetenschappelijke objectiviteit.
 • Nauw samenwerken met de adviseur-expert sociale betrekkingen; samen zijn jullie verantwoordelijk voor het sociaal overleg en de onderhandelingen over sociale akkoorden en alle aanverwante zaken, en dit voor alle sectoren die onder GIBBIS vallen.
 • De leden van GIBBIS te woord staan, hen vertegenwoordigen en hun belangen verdedigen, steeds in lijn met de waarden van GIBBIS. Hiervoor zal je:
  • nationale (federale en regionale), Europese en internationale juridische informatie met betrekking tot de gezondheidssector (en meer bepaald met een specifieke impact op de zorginstellingen) verzamelen en interpreteren;
  • adviezen en briefingnota's formuleren en vragen van leden beantwoorden;
  • collega’s ondersteunen binnen hun vakgebied en samen met hen sector-overschrijdende juridische en economische kwesties opvolgen;
  • de federatie vertegenwoordigen in overlegorganen van de Brusselse en federale overheden (Paritair Comité 330, FOD Werkgelegenheid, IFIC vzw, FOD Volksgezondheid, Unisoc, Bruxeo, ...);
  • interne werkgroepen begeleiden en aansturen (overleg met de leden) en opleidingen organiseren;
  • de relevante actualiteit opvolgen;
  • mogelijk verzocht worden samen te werken met de Waalse zusterfederatie Wallcura en haar leden, alsook met de Waalse stakeholders.

Profiel

 • Je bent Licentiaat of Master in de Rechten met een specialisatie binnen het sociaal recht. Ervaring als jurist binnen de gezondheidssector en/of binnen een werkgeversfederatie is een pluspunt.
 • Je hebt een uitgesproken belangstelling voor en/of kennis van het gezondheidsrecht in het algemeen.
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Frans en het Nederlands.
 • Je bent in staat tot analyse en synthese, maar ook tot strategisch denken.
 • Je kan zelfstandig werken en je tegelijkertijd integreren binnen een dynamisch en multidisciplinair team.
 • Je bent een bruggenbouwer.

Aanbod

 • GIBBIS biedt een rijke en gevarieerde positie - zowel inhoudelijk als op relationeel vlak (door het leggen van veel interessante contacten) - en daarnaast ook de mogelijkheid om je kennis verder te ontwikkelen en je vaardigheden te versterken.
 • Je krijgt de kans om een zeer tastbare "macro" maatschappelijke impact te hebben op kwesties die eenieder aanbelangen.
 • Je werkt in een aangename en dynamische omgeving, met veel ruimte voor zowel autonomie als samenwerking.
 • GIBBIS biedt een volledig salarispakket, in overeenstemming met je vaardigheden.

Geïnteresseerd?

Karolien Eeckhoudt
Consultant Werving & Selectie

M +32 485 38 73 51

U kan rechtstreeks solliciteren via de website van Vialegis.