RA2018 Cover NL

GIBBIS publiceert zijn activiteitenrapport voor het jaar 2018

Lees meer...

 

GIBBIS publiceert zijn activiteitenrapport voor het jaar 2018

GIBBIS werd officieel gelanceerd in januari 2017. GIBBIS heeft in 2018 een aantal prioritaire strategische doelstellingen nagestreefd. 2018 was ook het jaar waarin GIBBIS een opvolger van zijn algemeen directeur, Jean-Noël Godin, heeft aangeduid; zo heeft de raad van bestuur Patricia Lanssiers benoemd tot algemeen directeur vanaf 1/1/2019. De federatie bracht ook 180 belanghebbenden uit de gezondheidssector samen op een colloquium in Brussel om na te denken over hoe de zorg van morgen moet worden georganiseerd en welke rol elke actor kan spelen.

GIBBIS wil met zijn verschillende acties een constructieve en proactieve gesprekspartner zijn en gehoord worden door de politieke wereld. 

Dit jaarverslag stelt onze actie voor via een indeling per thema om de activiteiten van de verschillende sectoren die onder GIBBIS vallen, beter te illustreren. De dynamische lay-out maakt een dubbel leesniveau mogelijk, door de cijfers en de kernboodschappen van elk thema in een oogopslag toegankelijk te maken, met parallel een meer gedetailleerde uitleg.