GIBBIS zoekt een adviseur-expert economist, m/v/x, voltijds

Functie

 • Binnen een multidisciplinair team van experten (economisten, juristen, verpleegkundige, psycholoog, administratieve krachten) rapporteert het economisch team aan de Chief economist;
 • De adviseur-expert economist is gespecialiseerd in de financiering van de zorgsector in brede zin en van de ziekenhuizen, en dit op meerdere niveaus (begrotingsdoelstellingen, financieringsbronnen voor functionerings- en investeringskosten, facturatieprocessen, enz.) en begrijpt het belang van een correcte financiering in de zorg. Hij/zij interesseert zich ook voor andere gezondheidsdomeinen (eHealth, erkenningsnormen, sociale akkoorden, enz.);
 • Hij/zij versterkt het team dankzij een kwalitatieve expertise inzake economische en financiële dossiers en gebruikt zijn vaardigheden om de federatie zo goed mogelijk te vertegenwoordigen;
 • De adviseur-expert luistert naar de leden, vertegenwoordigt hen en verdedigt hun belangen, die stroken met de waarden van de federatie;
 • Hiervoor wordt van de kandidaat het volgende verwacht (zonder specifieke volgorde van prioriteit):
  • Instaan voor de opvolging en de interpretatie van de regelgeving en de actualiteit, informatie samenvatten en advies verlenen aan de leden;
  • Uitvoeren van financiële en macro/micro-economische analyses, raad geven, voorbereiden van informatienota’s en antwoorden op de vragen van de leden;
  • Vertegenwoordigen van de federatie in overlegorganen op niveau van de Brusselse en federale overheden (FOD Volksgezondheid, RIZIV, GGC, ...);
  • Leiden en animeren van interne werkgroepen (overleg met de leden), organiseren en geven van opleidingen;
  • Samenwerken met andere collega’s-experten in hun domein en mee beheren van transversale dossiers (bv. juridisch-economisch).

We vragen

 • Je beschikt over een masterdiploma economie, beheer, financiën, enz.;
 • Je hebt een uitgesproken interesse in en/of kennis van het gezondheidsbeleid in het algemeen, alsook van het functioneren van de federale en Brusselse instanties;
 • Je bent bovendien:
 • Perfect tweetalig Nederlands/Frans;
  • Iemand die niet alleen een analytisch en synthetisch denkvermogen heeft, maar ook strategisch nadenkt;
  • In staat om complexe dossiers te behandelen;
  • Iemand die perfect autonoom werkt, maar zich ook integreert in een dynamisch en multidisciplinair team;
  • Iemand die een standpunt met technische argumenten onderbouwt, maar evengoed een bruggenbouwer is die graag tot creatieve en constructieve compromissen komt.

Ervaring in een functie binnen de gezondheidszorg en/of bij een werkgeversorganisatie is een meerwaarde, net als een ervaring op het vlak van innovatie (informatica of andere).

We bieden

 • Een voltijdse functie, met een boeiend en gevarieerd takenpakket en met een doorslaggevende rol op sectoraal niveau in een bruisend en sociaal relevant kader;
 • Een aangename en motiverende werksfeer;
 • De mogelijkheid om je competenties, knowhow en creativiteit volop te ontwikkelen en om door te groeien binnen de federatie;
 • Een aantrekkelijk loon en voordelen, aangepast aan jouw competenties en de verdere ontwikkeling ervan.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie en om te solliciteren voor deze functie, kan u contact opnemen met ons extern rekruteringsbureau: