Portretfoto Olivier Gillis

FR

Olivier Gillis travaille depuis plus de 15 ans dans le champ socio-sanitaire, que ce soit dans la recherche ou dans l'élaboration des politiques publiques. Il est actuellement directeur de l'Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles. L’Observatoire a pour mission de recueillir, analyser et diffuser les informations relatives à la situation socio-sanitaire de la population bruxelloise et à son évolution dans le temps.

NL

Olivier Gillis werkt sinds meer dan 15 jaar in de sociaal-medische sector, zowel in het onderzoeksgebied als in de ontwikkeling van openbaar beleid. Momenteel is hij de directeur van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad. Het Observatorium heeft als missie het verzamelen, analyseren en verspreiden van nuttige informatie over de sociaal-medische situatie van de Brusselse bevolking en de evolutie ervan op termijn.