GIBBIS zoekt een adviseur-expert jurist, m/v/x, voltijds

Functie

 • Binnen een team van multidisciplinaire experten (economisten, verpleegkundige, psycholoog, politieke wetenschapper, administratieve krachten) rapporteert het juridisch team aan de juridische coördinator;
 • De adviseur-expert jurist is gespecialiseerd in gezondheidsrecht in brede zin (ziekenhuisrecht, patiëntenrechten, uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, normen en erkenningen, eGezondheid, enz.), maar toont ook interesse voor andere rechtsdomeinen (sociaal recht, overheidsopdrachten, wet op de vzw’s, btw-wetgeving, privacy, enz.);
 • De adviseur-expert jurist draagt bij tot de hoge kwaliteit van de juridische expertise en verhoogt de impact op de regelgeving door een sterke representativiteit en wetenschappelijke objectiviteit;
 • De adviseur-expert luistert naar de leden, vertegenwoordigt hen en verdedigt hun belangen, die stroken met de waarden van de federatie;
 • Hiervoor wordt van de kandidaat het volgende verwacht:
  • Verzamelen en interpreteren van juridische informatie op nationaal (federaal en regionaal), Europees en internationaal vlak met betrekking tot de zorgsector en meer bepaald die informatie die een impact heeft op de zorginstellingen;
  • Opstellen van adviezen en informatienota’s en vragen van de leden beantwoorden;
  • Ondersteunen van de collega’s-experten in hun professioneel domein en samen transversale juridisch-economische dossiers beheren;
  • Vertegenwoordigen van de federatie in overlegorganen binnen de Brusselse en federale overheden (FOD Volksgezondheid, RIZIV, GGC, Iriscare, ...);
  • Voeden en animeren van interne werkgroepen (overleg met leden) en organiseren van opleidingen;
  • Opvolgen van de actualiteit.

We vragen

 • Je beschikt over een licentiaats- of masterdiploma rechten;
 • Je hebt interesse in en/of kennis van het gezondheidsrecht in het algemeen en van het functioneren van de Brusselse instanties;
 • Je bent bovendien:
  • Perfect tweetalig Nederlands/Frans;
  • Iemand die niet alleen een analytisch en synthetisch denkvermogen heeft, maar ook strategisch nadenkt;
  • Iemand die perfect autonoom werkt, maar zich ook integreert in een dynamisch en multidisciplinair team;
  • Iemand die een standpunt met technische argumenten onderbouwt, maar evengoed een bruggenbouwer is die graag tot creatieve en constructieve compromissen komt.

Ervaring in een juridische functie binnen de gezondheidszorg en/of bij een werkgeversorganisatie is een meerwaarde.

We bieden

 • Een voltijdse functie, met een boeiend en gevarieerd takenpakket en met een doorslaggevende rol op sectoraal niveau in een bruisend en sociaal relevant kader;
 • Een aangename en motiverende werksfeer;
 • De mogelijkheid om je competenties, knowhow en creativiteit volop te ontwikkelen en om door te groeien binnen de federatie;
 • Een aantrekkelijk loon en voordelen, aangepast aan jouw competenties en de verdere ontwikkeling ervan.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie en om te solliciteren voor deze functie, kan u de website raadplegen van ons extern rekruteringsbureau (Vialegis).